Rätt dos till ditt barn

Utgå från ditt barns kroppsvikt för att beräkna rätt dos. Ge dosen var 6:e timme. Högst 4 gånger per dygn. IPREN® ska inte användas mer än 3 dagar i följd utan att rådgöra med läkare.

feber

Vad är feber? Egentligen!

Du blir varm. När du inte vill. Varför då? Hjälp!

oral suspension

Tappad IPREN®

IPREN® finns tappad på flaska, som oral suspension. Drickbar alltså.

Gel

Löp jorden runt. Tänk lokalt.

Löpning är en populär sport globalt. Men ibland smärtar det. Gel lindrar lokalt.

huvudvärk

Läs mer om Huvudvärk.

Den kan dyka upp från ingenstans. Den kallas huvudvärk. Huvudvärk är väldigt vanligt.