IPREN® Gel 5%

IPREN® Gel 5%

Huvudsakliga fördelar:

  • lindrar där det gör ont
  • motverkar inflammation
  • Översikt
  • Hur du använder

Ömmande muskler och leder är inget ovanligt. Det är ofta kopplat till överansträngning. Du kanske har sportat för hårt eller tränat på ett nytt sätt.

Lindrar där det gör ont

IPREN® gel hjälper vid tillfällig smärta i muskler och leder orsakad av till exempel sportskador, fysisk aktivitet eller överansträngning. Den aktiva substansen, ibuprofen, verkar genom att hämma kroppens produktion av prostaglandiner, de ämnen som ger upphov till smärta och värk.

Motverkar inflammation

Vid smärtor där inflammation kan ingå, till exempel muskelvärk, träningsvärk och vrickningar har IPREN® gel dubbel effekt: den lindrar både smärtan, och motverkar inflammationen. Den antiinflammatoriska effekten är viktig eftersom inflammation i sin tur orsakar smärta.

I en marknadsundersökning uppgavs att 67 % av all värk kommer från nacke, rygg, leder eller muskler. I dessa fall kan IPREN® gel 5% rekommenderas som smärtlindring.

IPREN® och graviditet

Vid graviditet, prata med din läkare innan du använder IPREN®. Men tänk på att inte ta IPREN® i tredje trimestern.

Tänk på att alltid läsa och följa anvisningarna i förpackningen innan du använder IPREN®.

IPREN® gel 5% appliceras på det smärtande eller inflammerade området 3 gånger dagligen.

Rätt mängd

Använd inte mer gel än vad som behövs för att täcka det skadade området, vanligen räcker det med 9-10 gram gel per dag, dock högst 15 gram per dag (5 gram motsvarar ca 10 cm gelsträng). Massera in gelen i huden under några minuter. Tvätta händerna efteråt. Behandlingstidens längd bör inte överstiga 1 vecka.

Akta slemhinnor och ögon

Gelen får inte komma i kontakt med slemhinnor eller ögon. Använd inte IPREN® gel under tätt åtsittande förband. IPREN® gel ska endast användas för utvärtes bruk av vuxna och barn från 16 år.

Undvik direkt solljus, även solarium, på behandlat område under behandlingen och minst 2 veckor efter avslutad behandling.

Tänk på att alltid läsa och följa anvisningarna i förpackningen innan du använder IPREN®.