Ta hand om din smärta och vår miljö Återvinningsikon ovanpå en bild av en papperskorg

Hur återvinner jag Ipren®-förpackningar?

För att återvinna en tom förpackning, se sorteringsguiden på www.ftiab.se

  • Kartong – sorteras som papper
  • Bipacksedel – tidningar
  • Blister/pillerkarta – plast
  • Tub (Ipren® Gel) – metall '
  • Kork – plast
  • Flaska – plast
  • Folie (Ipren® Suppositorier) – metall

Om förpackningen innehåller synliga läkemedelsrester eller om dess återvinningsbarhet är svår att avgöra ska den lämnas tillbaka till apoteken tillsammans med överblivna läkemedel.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Eventuella utgångna läkemedel ska returneras till vilket apotek som helst, oavsett var de köpts. https://www.lakemedelsverket.se/sv/handel-med-lakemedel/apotek/apotekskunder#hmainbody5

Spola inte ner medicin i toaletten eller i handfatet. Läkemedel kan komma ut i miljön via avlopp och öka exponeringen för till exempel vattenlevande organismer. Forskning pågår kontinuerligt för att utvärdera eventuella risker, men humanmediciner är avsedda för människor och därför bör deras onödiga exponering i miljön minimeras.

Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.