Hur fungerar IPREN® värktabletter?

IPREN® tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel). IPREN® innehåller det verksamma ämnet ibuprofen som lindrar smärta, minskar feber och har antiinflammatoriska egenskaper.

Ibuprofens antiinflammatoriska egenskaper ger effekt vid värk med inflammatorisk komponent som t.ex. muskel- och ledvärk och ryggbesvär. Även vid tandvärk och halsont har ibuprofen dokumenterad effekt.

IPREN® fungerar genom att lösas upp i små, lättabsorberade partiklar i magen. Partiklarna tas sedan upp av blodet och når via blodcirkulationen det område där smärta och inflammation uppstått.

IPREN® verkar genom att hämma produktionen av prostaglandiner och hjälper därmed mot smärta och inflammation.

Prostaglandiner är de kemiska substanser som orsakar en inflammation och smärtförnimmelse genom att göra nerverna mer känsliga. IPREN® minskar produktionen av prostaglandiner och kan därmed dämpa inflammation och lindra smärta.

Prostaglandiner är även en viktig komponent när du har feber. Därför har IPREN® även en febernedsättande effekt.