Skip to main content

Frågor & svar om IPREN®-produkter

Frågor & svar om IPREN®-produkter

Allmänt

QA Text: 
QA Question: 

Omfattas IPREN® av förbudet att sälja paracetamol i tablettform i dagligvaruhandeln?

Nej, IPREN® innehåller inte paracetamol och påverkas inte av förbudet. Ni hittar mer information på Läkemedelsverkets webbplats.

Back to top
QA Question: 

Vilket är det aktiva ämnet i IPREN®?

Det aktiva ämnet i IPREN® är ibuprofen. Ta inte mer än ett läkemedel som innehåller ibuprofen samtidigt.

Back to top
QA Question: 

Hur fungerar IPREN®?

IPREN® innehåller ett aktivt ämne som lindrar smärta och feber och har antiinflammatoriska egenskaper. Det fungerar genom att hämma produktionen av prostaglandiner, en typ av signalsubstans som överför smärtsignaler från där det gör ont till hjärnan.

Back to top

IPREN® för vuxna

QA Text: 
QA Question: 

Vad är det för skillnad mellan IPREN® tabletter och IPRENSATM mjuka kapslar?

Den största skillnaden är hur snabbt ibuprofen tas upp i blodet. Ibuprofen i IPRENSATM mjuka kapslar tas upp snabbare än i IPREN® tabletter. Det tar ungefär 40 minuter innan maximal plasmakoncentration uppnås med de mjuka kapslarna, medan det tar i genomsnitt 75 minuter med tabletterna.

Back to top
QA Question: 

Vilken dos av IPREN® bör jag ta?

Ta alltid dosen som rekommenderas i bipacksedeln eller följ din läkares råd.
Att ta mer än 400 mg åt gången ger inte bättre smärtlindring.
Ta inte dubbel dos för att kompensera om du har missat en dos.
IPREN® bör tas under kortast möjliga tidsperiod för att undvika risken för biverkningar. Tala med din läkare om du inte mår bättre eller symptomen blir värre efter 3 dagar.

Back to top
QA Question: 

Under hur lång tid kan jag ta IPREN®?

Läs bipacksedeln för den aktuella produkten eftersom behandlingstiden kan variera mellan produkterna. Du kan också prata med din läkare eller apotekspersonal.

Back to top

IPREN® för barn

QA Text: 
QA Question: 

Är IPREN® lämpligt för barn?

Ja, IPREN® är tillgänglig i flera olika beredningsformer som passar barn, inklusive lättdoserade suppositorier, oral suspension och tabletter på 200 mg. Gå till vår produktsida för att lära dig mer om vårt utbud för barn. Läs alltid bipacksedeln innan du ger läkemedel till ett barn.

Back to top
QA Question: 

Vilken dos av IPREN® bör jag ge mina barn?

Ta alltid dosen som rekommenderas i bipacksedeln eller följ din läkares råd.
Ge inte dubbel dos för att kompensera om du har missat att ge en dos.
Prata med din läkare om ditt barn behöver använda IPREN® längre än 3 dagar eller om symptomen blir värre.

Back to top
QA Question: 

Behöver jag dela suppositorierna?

Nej, ett 60 mg suppositorium är en hel dos för barn som väger mellan 7 och 15 kg.

Back to top
QA Question: 

Hur förs suppositorier in?

För in suppositoriet i ändtarmen med den trubbiga änden först. Om suppositoriet har mjuknat kan du hålla det under kallt vatten innan du tar ut det ur folieförpackningen.

Back to top

IPREN® och andra läkemedel

QA Text: 
QA Question: 

Kan jag ta IPREN® tillsammans med andra läkemedel?

Använd inte olika sorters smärtstillande läkemedel samtidigt utan läkares ordination. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Back to top
QA Question: 

Kan jag ta IPREN® tillsammans med något annat läkemedel, t.ex. Alvedon?

IPREN® är tänkt att användas som en korttidsbehandling vid akuta smärttillstånd av lätt till måttlig intensitet och vid feber i samband med förkylning. Använd inte olika sorters smärtstillande läkemedel samtidigt utan läkares ordination. Rådgör först med din läkare.

Back to top

IPREN® och alkohol

QA Text: 
QA Question: 

Kan jag dricka alkohol när jag tar IPREN® ?

Risken för blödningar i mag-tarmkanalen kan öka om du dricker alkohol.

Back to top

IPREN® och graviditet

QA Text: 
QA Question: 

Kan jag ta IPREN® när jag är gravid?

IPREN® tillhör en läkemedelsgrupp som kan påverka graviditeten och/eller fosterutvecklingen på ett negativt sätt. Studier visar på en möjligen ökad risk för missfall, samt risk för hjärtmissbildning vid samtidigt intag av läkemedel från denna läkemedelsgrupp om de tagits i ett tidigt skede av graviditeten. Därför ska du om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga din läkare eller apotekspersonal innan du använder IPREN®. Behandling med IPREN® under någon del av graviditeten ska endast ske efter läkares rekommendation. Observera att IPREN® inte ska användas under de sista tre månaderna av graviditeten.

Back to top